ЗД „ОЗОК ИНС” АД с преференциална оферта за училища, детски градини и ясли по няколко вида застраховки . OZOK инс
en
   

ЗД „ОЗОК ИНС” АД с преференциална оферта за училища, детски градини и ясли по няколко вида застраховки

ЗД „ОЗОК ИНС” АД с преференциална оферта за училища, детски градини и ясли по няколко вида застраховки

ЗД „ОЗОК ИНС” АД за поредна година представя своята преференциална оферта, предназначена за училища, детски градини и ясли по следните застраховки:

-„Пожар и природни бедствия”, Секция І:- „Индустриален пожар”;

-„Щети на имущество”, Секция І „Кражба чрез взлом”;

-“Злополука” – Секция IV “Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли“

Застрахователната сума при Застраховка „Пожар и природни бедствия”, Секция І:- „Индустриален пожар” и „Щети на имущество”, Секция І „Кражба чрез взлом” може да бъде определена на база отчетна, балансова или действителна/пазарна стойност на имуществото.

При застраховка “Злополука” – Секция IV “Злополука на учащи и деца от детските градини и ясли“ се застраховат деца от училища, детски градини и ясли, преподаватели и персонал, зает в учебните и детски заведения. Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина. 

ЗД „ОЗОК ИНС“ АД предлага и допълнителни отстъпки, преференции и бонуси както следва:

-       Предоставя възможността преподавателите и целия персонал в детското  заведение, да се застраховат при същите условия, като се прилага тарифата за ученици над 14 години.

-       За преподавател, застраховал над 10 деца, застраховката ще бъде безплатна с покритие - средната застрахователна сума за групата.

-       Предоставя както на Преподавателите и персонала на детското заведение, така и на Родителите на всяко едно застраховано дете, отстъпка за застраховки „Жилище и домашно имущество“ в размер на 20%.

За повече информация за преференциалните условия и за издаване на полица може да се обърнете към служителите на ЗД „ОЗОК ИНС” АД, както и към агентите и брокерите, а за другите застраховки може да прочетете на сайта на ЗД „ОЗОК ИНС“ АД http://ozok.bg/.