en
   

КФН издаде на „ЗД „ОЗОК Инс” АД, София лиценз за нов клас застраховка

КФН издаде на „ЗД „ОЗОК Инс” АД, София лиценз за нов клас застраховка

 

С решение от заседанието на Комисията за финансов надзор на 16.01.2018 г. се издава на „ЗД „ОЗОК Инс” АД, София лиценз за разширяване обхвата с нов клас застраховка по Кодекса за застраховането, която включва: “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“.