en
   

Честит професионален празник!

Честит професионален празник!

 

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

     От името на Съвета на директорите на ЗД „ОЗОК Инс“ АД най-сърдечно Ви поздравяваме по случай нашия професионален празник - Деня на застрахователя.

     Живеем във време, което поставя много предизвикателства пред нас, но и предлага много възможности. Нека отговорно и всеотдайно се възползваме от тях и със същата увереност и последователност да продължаваме да работим за развитието на нашето Дружество.

Пожелаваме на всички Вас здраве, благополучие и успех!

 

Честит празник!

 

 

1 октомври 2018 г.                   СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

 

София                                                             АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ     

                                                                         РУМЕН ДИМИТРОВ      

                                                                          БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ