en
   

Честит професионален празник!

Честит професионален празник!

 

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

     От имено на Съвета на директорите на ЗД „ОЗОК Инс“ АД най-сърдечно Ви поздравяваме по случай нашия професионален празник - Деня на застрахователя.

     От 1891 г. до днес застрахователното дело в България е изминало дълъг път, със своите върхове и спадове, докато започне да се възприема като необходимо и полезно, а застрахователят – като сигурен партньор. Ние сме напълно наясно, че застраховането у нас трябва да продължи своето развитие, за да се превърне в лесна за използване и разбираема услуга. Убедени сме, че единни ще успеем, защото секторът ни е от изключителна важност за икономиката и стабилността на цялата страна. Неслучайно застраховането е основен институционален инвеститор в дълга на българската държава.

     През следващите години предстоят съществени промени в застрахователния сектор както в Европа, така и в България, които неминуемо ще доведат до трансформация на бизнеса, която вече забелязваме. Вярваме, че заедно ще продължаваме да доказваме, че застраховането не е просто услуга, а е инструмент за гарантиране на сигурност и спокойствие за нашите клиенти.

     Нека занапред продължаваме заедно, последователно и целенасочено да развиваме нашата Компания, придържайки се към принципите на честност, почтеност, професионализъм и грижа към клиента. Нека със същия хъс успешно да отговаряме на потребностите на клиентите.

     Желаем Ви здраве, благополучие, професионална удовлетвореност и успех!

 

Честит празник!

 

1 октомври 2021 г.                               СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

                                                                  АЛЕКСАНДЪР ЛИЧЕВ

                                                                  РУМЕН ДИМИТРОВ

                                                                  БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ