en
   

„ЗД „ОЗОК Инс“ АД получи от КФН лиценз за нов клас застраховки

 

С решение от заседание на 10.03.2020 г., Комисията за финансов надзор одобри разширяване обхвата на издадения лиценз на ЗД „ОЗОК Инс“ АД  с нов клас застраховки по Кодекса за застраховане, а именно - „Разни финансови загуби“ (всички рискове).“