en
   

Документи


 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2020 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2019 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2018 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2016 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ОПФС) НА ЗД „ОЗОК ИНС“ АД КЪМ 31.12.2017 г.

 Лиценз за разширяване обхвата с нов клас застраховка по Кодекса за застраховането, която включва: “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“.

 Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад за независимия одитор и Годишен индивидуален финансов отчет

 ПРАВИЛА НА “ОЗОК ИНС” АД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

 Уведомление за поверителност_ОЗОК_щети

 Уведомление за поверителност_ОЗОК_клиенти

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

 Заявление за възстановяване на разходи (за подаване on-line)

 Приложение №1 към. чл. 22 от Общите условия за Медицинска застраховка

 Заявление за възстановяване на разходи

 Искане за предварително одобрение