en
   

Пари в каса и по време на превоз

Пари в каса и по време на превоз

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Могат да се застраховат парични средства, собственост на  ЗАСТРАХОВАНИЯ или такива, за които той носи отговорност, докато се намират в трезори на посочен в полицата адрес, а също и по време на транспортирането им от каса до каса.

Застраховката покрива въоръжен грабеж на парични средства по време на транспортирането им с автомобил при условие, че е осигурена охрана съгласно изискванията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и стойността на превозваните средства от и до банката е до размера на посочения в полицата лимит.

Застрахователното покритие включва още кражба чрез взлом на парични средства, намиращи се в трезор, при условие, че са спазени всички изисквания за работа и охрана на обекта, до размера на застрахователната сума/суми, посочени в полицата и въоръжен грабеж на парични средства, намиращи се в трезор, при условие, че са спазени условията за работа и охрана на обекта, до размера на застрахователната сума/суми, посочени в полицата

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. Задължително се представят служебни бележки от МВР и заключително постановление от прокуратурата.