en
   
Документи


 Правила на ЗД ОЗОК ИНС АД за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори и разглеждане на жалби

 Искане за предварително одобрение

 Заявление за възстановяване на разходи

 Заявление за възстановяване на разходи (за подаване on-line)

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

 Приложение №1 към. чл. 22 от Общите условия за Медицинска застраховка

Близо до вас
Открийте най-близкото до вашето местоположение лечебно заведение - партньор на ОЗОК